Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: - Quyền sử dụng đất thửa đất số 115, tờ bản đồ số 6, diện tích: 29.969,1m2, mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 09:17 28/02/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: 406E đường Đồng Văn Cống, khu phố Mỹ Tân, Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 23/03/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tây Nam - Chi nhánh Bến Tre: số 3E1 khu phố Mỹ Tân, phường 7, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 - Quyền sử dụng đất thửa đất số 115, tờ bản đồ số 6, diện tích: 29.969,1m2, mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản. 01 lô tài sản ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 3,340,375,000 VNĐ 340,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 14/02/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 20/03/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Địa điểm: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 20/03/2023 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Tây Nam - Chi nhánh Bến Tre. - Điều kiện: Đối tượng được tham gia đấu giá phải là đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật và phải không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật thi hành án dân sự và khoản 4 Điều 38 Luật số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, của Quốc Hội về đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá (do Công ty đấu giá Tây Nam phát hành), nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản trong thời hạn quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 20/03/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 22/03/2023

File đính kèm: