Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức cuộc đấu giá tài sản sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
  2. Người có tài sản đấu giá: Viễn Thông Bình Phước  Số 1137, Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

3.   Tên tài sản: Lô cáp đồng thanh lý của Viễn Thông Bình Phước.

4.   Giá khởi điểm: 11.076.472.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu các loại thuế phí liên quan tới việc xem tài sản, tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý tài sản theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 26/09/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

6.  Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 22/09/2022 và ngày 23/09/2022 (trong giờ hành chính)  tại các kho trung tâm Viễn Thông thuộc Viễn thông Bình Phước.

7.   Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

8.   Số tiền đặt trước

Số tiền đặt trước: 2.215.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm mười lăm triệu đồng); Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/09/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/09/2022 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng đã nộp tiền đặt trước phải cung cấp chứng từ nộp tiền trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

 9.   Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến tại trang: lacvietauction.vn,  phương thức trả giá lên.

10.  Thời gian đấu giá: Từ  14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút  ngày 29/09/2022 tại trang đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Kính mời các khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.  


Bình luận