Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Xe ô tô Camry-2.4G biển kiểm soát 26B - 6599, Nhãn hiệu: Toyota, sản xuất năm 2004,Xe ô tô Camry-2.4G biển kiểm soát 26B - 0848, nhãn hiệu Toyota sản xuất năm 2004,Xe ô tô Camry2.4G ACV30L-JEMNKU biển kiểm soát 26B - 4889, nhãn hiệu Toyota sản xuất n...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 22:37 19/09/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Toà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam

Địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 04/10/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Nhà văn hóa tổ 3, phường Quyết Tâm thành phố Sơn LaSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Xe ô tô Camry-2.4G biển kiểm soát 26B - 6599, Nhãn hiệu: Toyota, sản xuất năm 2004 01 chiếc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 206,000,000 VNĐ 40,000,000 VNĐ
2 Xe ô tô Camry2.4G ACV30L-JEMNKU biển kiểm soát 26B - 4889, nhãn hiệu Toyota sản xuất năm 2004 01 chiếc văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 204,000,000 VNĐ 40,000,000 VNĐ
3 Xe ô tô Camry-2.4G biển kiểm soát 26B - 0848, nhãn hiệu Toyota sản xuất năm 2004 01 chiếc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 196,000,000 VNĐ 39,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 22/09/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 01/10/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam. Địa chỉ: 470 Trần Đăng Ninh, P Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, chấp nhận giá khởi điểm và thực hiện Quy chế của cuộc bán đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Bắc - Việt Nam ban hành. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp nơi bán hồ sơ để tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 29/09/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 23:59 03/10/2022

File đính kèm: