Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Lô Vật tư, phụ tùng khai thác đá

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 10:28 18/09/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang
Địa chỉ: ấp Tô Bình, xã Cô Tô

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Địa chỉ: 01 Đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:15 06/10/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An GiangSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Lô Vật tư, phụ tùng khai thác đá Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang (khóm Tô Bình, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) 1,599,159,718 VNĐ 20 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 19/09/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 03/10/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ, nộp phiếu trả giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính và nộp tiền đặt trước đúng quy định,.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 03/10/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 05/10/2022

File đính kèm: