Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất gồm 20 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch khu đô thị phía Nam thị trấn Nông Cống và Mặt bằng quy hoạch khu trung tâm Minh Thọ; diện tích từ 92,4 m2 đến 310,9 m2

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 15:01 18/09/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống
Địa chỉ: Số 590 Bà Triệu, thị trấn Nông Cống

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá, khu đô thị thương mại Đông Hương, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 07/10/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm chính trị huyện Nông CốngSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất gồm 20 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch khu đô thị phía Nam thị trấn Nông Cống và Mặt bằng quy hoạch khu trung tâm Minh Thọ; diện tích từ 92,4 m2 đến 310,9 m2 20 lô đất ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống 1,000,000,000 VNĐ 200,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 19/09/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 04/10/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Khách hàng nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số: 3521238666888 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nông Cống (Agribank). Khách hàng nộp lại biên lai hoặc giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại nơi nộp hồ sơ. - Tiền đặt trước nộp riêng cho từng lô đất (có phiếu nộp tiền kèm theo bổ sung trước cuộc đấu giá). - Khách hàng chỉ được tham gia đấu giá lô đất có mức tiền đặt trước tương ứng hoặc thấp hơn với mức tiền đã nộp.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 04/10/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 23:59 06/10/2022

File đính kèm: