Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 18:06 18/09/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Công An Huyện Châu Thành
Địa chỉ: Số 5/1A, ấp Cá, TT. Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á

Địa chỉ: Số 165, Quốc lộ 1A, phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 30/09/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công An Huyện Châu Thành. Địa chỉ: Số 5/1A, ấp Cá, TT. Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền GiangSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công An Huyện Châu Thành 279,332,000 VNĐ 50,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 14/09/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 27/09/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á- Chi nhánh Tiền Giang; Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đối tượng, điều kiện đăng, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo thông báo đấu giá tài sản kèm theo.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 27/09/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 28/09/2022

File đính kèm: