Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Khoản nợ của Công ty TNHH Quỳnh Sơn phát sinh theo Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 0196/2009/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 01/12/2009 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) và Công ty TNHH Quỳnh Sơn. Tổng nghĩa vụ...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 04:40 25/06/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - Chi nhánh Bắc Giang
Địa chỉ: Số 151, đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội

Địa chỉ: số 2 đường Quang Trung, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 08/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà NộiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Khoản nợ của Công ty TNHH Quỳnh Sơn phát sinh theo Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 0196/2009/HĐTD1-OCEANBANK01 ngày 01/12/2009 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) và Công ty TNHH Quỳnh Sơn. Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến ngày 10/5/2022 là 75.017.441.227 đồng (Trong đó: Nợ gốc: 12.578.795.989 đồng, nợ lãi: 5.243.084.268 đồng, phạt chậm trả: 57.195.560.970 đồng). 1 Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - Chi nhánh Bắc Giang, địa chỉ: Số 151, đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. 12,578,795,989 VNĐ 1,258,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 22/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 05/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá. Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội Điều kiện tham gia đấu giá; Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá; Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Trung tâm


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 05/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/07/2022

File đính kèm: