Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Khoản nợ xấu của Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 051/2009/HĐTD/OJB-HN ngày 08/4/2009 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nh...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 04:40 25/06/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, tầng 4 tòa nhà Sông Hồng, Số 2 Trần Hưng Đạo,

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội

Địa chỉ: số 2 đường Quang Trung, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 07/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà NộiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Khoản nợ xấu của Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 051/2009/HĐTD/OJB-HN ngày 08/4/2009 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội) và Bà Phạm Thị Thùy Chinh và chồng là Ông Nguyễn Hồng Minh. Tổng dư nợ đến ngày 07/7/2022 là 3.993.294.800 đồng (Ba tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn, tám trăm đồng) (Trong đó: Dư nợ gốc: 1.000.000.000đ; Lãi trên gốc quá hạn: 2.670.600.000 đồng; phạt trên lãi chậm trả: 224.294.800đ; Lãi tồn đọng: 98.400.000đ). 1 Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, tầng 4 tòa nhà Sông Hồng, Số 2 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 3,993,294,800 VNĐ 400,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 22/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 04/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá. Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội Điều kiện tham gia đấu giá; Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá; Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Trung tâm


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 04/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 06/07/2022

File đính kèm: