Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: quyền sử dụng 44 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã huyện Sông Mã (đợt 2),quyền sử dụng 44 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã huyện Sông Mã (đợt 2),quyền sử dụng 44 thử...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 23:56 21/06/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND huyện Sông Mã
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam

Địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 08/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường nhà văn hóa tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông MãSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 quyền sử dụng 44 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã huyện Sông Mã (đợt 2) 140m2/thửa huyện Sông Mã, tỉnh sơn La 739,200,000 VNĐ 140,000,000 VNĐ
2 quyền sử dụng 44 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã huyện Sông Mã (đợt 2) 371,8m2/thửa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 3,792,360,000 VNĐ 600,000,000 VNĐ
3 quyền sử dụng 44 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã huyện Sông Mã (đợt 2) 525 m2/5 thửa đất huyện Sông Mã tỉnh Sơn La 1,890,000,000 VNĐ 70,000,000 VNĐ
4 quyền sử dụng 44 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã huyện Sông Mã (đợt 2) 954,4 m2/ 6 thửa đất huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 9,162,240,000 VNĐ 250,000,000 VNĐ
5 quyền sử dụng 44 thửa đất tại lô đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 02 khu phía tây Sông Mã huyện Sông Mã (đợt 2) 3.241,9 / 31 thửa đất huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 31,267,380,000 VNĐ 150,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 22/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 05/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013; - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá), nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định. - Nơi đăng ký tham gia đấu giá: Tại công ty đấu giá Tây Bắc - Việt Nam hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Sông Mã


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 05/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:30 07/07/2022

File đính kèm: