Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; ,Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:09 22/06/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Ia Grai
Địa chỉ: Thị trấn Ia Kha

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 14/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia LaiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; 01 tài sản Làng Klăh 2, Xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 1,309,792,550 VNĐ 261,950,000 VNĐ
2 Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; 01 tài sản Làng Klăh 2, Xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 415,188,000 VNĐ 83,030,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 16/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 11/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 11/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 15:00 13/07/2022

File đính kèm: