Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 07:23 22/06/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Công an thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Cồng ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm

Địa chỉ: Số 58 đường Nguyễn Du, phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 08/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công an thị xã Kỳ AnhSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 01 Công an thị xã Kỳ Anh 1,510,000,000 VNĐ 300,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 22/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 05/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm - Điều kiện: + Tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm; + Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người tham gia đấu giá; + Mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đủ khoản tiền chi phí hồ sơ, tiền đặt trước trong thời hạn quy định. + Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá; + Chấp nhận từ mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá; + Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá; việc ủy quyền phải bằng Hợp đồng ủy quyền và phải được chứng thực theo quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 04/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 05/07/2022

File đính kèm: