Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Cho thuê văn phòng

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 07:48 22/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 160 đường 30 Tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 10/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống NhấtSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Cho thuê văn phòng Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ, số 160 đường 30 Tháng 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 18,860,000 VNĐ 20,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 14:00 20/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 07/06/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức cam kết sử dụng tài sản thuê đúng mục đích, nộp hồ sơ tại Trụ sở Công ty từ ngày niêm yết đến ngày 07/6/2022. Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ).


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 03/06/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 07/06/2022

File đính kèm: