Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Tài sản gồm có:01 cái máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 114; 01 cái máy gọt đầu ống thép phi 114; 01cái máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép phi 219; 01 cái máy gọt đầu...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 16:45 22/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An
Địa chỉ: 266A đường 827A ấp Bình Nam, xã Bình Tâm

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An

Địa chỉ: Số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 10/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, Địa chỉ: 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Tài sản gồm có:01 cái máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 114; 01 cái máy gọt đầu ống thép phi 114; 01cái máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép phi 219; 01 cái máy gọt đầu ống thép phi 219 (Chi tiết về đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và hiện trạng tài sản trong hồ sơ đấu giá). Lô B15- B21 Khu Công nghiệp Phú An Thạnh, đường tỉnh 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 3,459,937,946 VNĐ 518,991,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 16:18 22/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 07/06/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm để mua hồ sơ, điền các thông tin vào giấy đăng ký và nộp các giấy tờ có liên quan như: 02 bản phô tô CMND, 02 bản phô tô Sổ hộ khẩu kèm theo bản chính để đối chiếu . Nếu là Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá thì nộp: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao được công chứng hoặc chứng thực).


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 07/06/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 09/06/2022

File đính kèm: