Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số: 77; 78, tờ bản đồ số: 03 xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 06:58 14/01/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc tế VIệt Nam
Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 Toà nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:30 10/02/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải DươngSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số: 77; 78, tờ bản đồ số: 03 xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AL 576933, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 55/ONT.H-2009 do UBND huyện Ninh Giang cấp ngày 10/12/2009 cho ông Cao Anh Tuấn và bà Lê Thị Vân Anh diện tích 309 m2); 01 thửa đất số: 77;78, tờ bản đồ số: 03 xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 510,000,000 VNĐ 51,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 14/01/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 07/02/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Địa điểm, cách thức đăng ký: trực tiếp đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. - Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật có thể đăng ký tham gia đấu giá. Chấp nhận giá khởi điểm, thực hiện quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ sơ tham gia đấu giá.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 07/02/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 23:59 08/02/2022

File đính kèm: