Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN QSDĐ số AP 956782 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 12/8/2009, thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 33. Địa chỉ thửa đất tại làng Ktu, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai có tổng diện tích 20.864...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 07:38 14/01/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đak Đoa
Địa chỉ: 534 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh PGL

Địa chỉ: 648/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 24/02/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 53 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia LaiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN QSDĐ số AP 956782 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 12/8/2009, thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 33. Địa chỉ thửa đất tại làng Ktu, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai có tổng diện tích 20.864 m2 (Trùng khớp QSD đất đã được cấp). làng Ktu, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 1,287,610,000 VNĐ 257,522,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 14/01/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 21/02/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm: 53 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điều kiện: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của luật đấu giá tài sản năm 2016. Cách thức đăng ký tham gia: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo hoặc đăng ký tham gia đấu giá LH tại: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh PGL - địa chỉ: 53 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 21/02/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 23/02/2022

File đính kèm: