Hỏi & Đáp

01 (một) xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING màu xanh, đã qua sử dụng biển kiểm soát 34A-253.97 (lần 03)

01 (một) xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING màu xanh, đã qua sử dụng biển kiểm soát 34A-253.97 (lần 03)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-LJUNNC
Thời gian mở đăng ký:
16/03/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
28/03/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
100000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 5 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
24000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Km 5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 21/03/2023
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh An Việt
Đấu giá viên:
Ngô Thị Lựu
Thời gian bắt đầu trả giá:
31/03/2023 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
31/03/2023 10:30:00
Giá khởi điểm 120690000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X