Hỏi & Đáp

02 chiếc Máy điều hòa không khí đã qua sử dụng

02 chiếc Máy điều hòa không khí đã qua sử dụng

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-V3QD2L
Thời gian mở đăng ký:
16/01/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/02/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
100000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
7000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Số 129 Đường Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 31/01/2023 đến ngày 01/02/2023
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát
Đấu giá viên:
Nguyễn Đức Vinh
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/02/2023 16:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/02/2023 16:20:00
Giá khởi điểm 36000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X