Hỏi & Đáp

Đồng hồ để bàn, vỏ đồng hồ các loại

Đồng hồ để bàn, vỏ đồng hồ các loại

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-F7I6VQ
Thời gian mở đăng ký:
16/01/2023 09:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/02/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
100000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
6000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Số 129 Đường Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 31/01/2023 đến ngày 01/02/2023
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát
Đấu giá viên:
Nguyễn Đức Vinh
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/02/2023 15:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/02/2023 15:50:00
Giá khởi điểm 34200000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X