Hỏi & Đáp

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI SỐ 10, NGÕ 1 GIẢNG VÕ, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI SỐ 10, NGÕ 1 GIẢNG VÕ, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-FTUMH6
Thời gian mở đăng ký:
07/02/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
24/02/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
0 VNĐ
Bước giá:
20000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1000000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Thời gian xem tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
27/02/2023 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
27/02/2023 15:00:00
Giá khởi điểm 15500000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X