Hỏi & Đáp

Tài sản thử nghiệm chức năng

Tài sản thử nghiệm chức năng

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-MLXNKU
Thời gian mở đăng ký:
13/12/2022 15:08:02
Thời gian kết thúc đăng ký:
28/02/2023 15:08:05
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
1000 VNĐ
Bước giá:
100000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
2000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Mọi địa điểm
Thời gian xem tài sản:
Mọi thời gian
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
28/02/2023 15:08:05
Thời gian kết thúc trả giá:
16/03/2023 15:08:05
Giá khởi điểm 1000000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X