Hỏi & Đáp

Lô 02 - khu Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Lô 02 - khu Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-DP4ZZM
Thời gian mở đăng ký:
24/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
05/12/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
100000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
433000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Tại khu quy hoạch dân cư khu Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Thời gian xem tài sản:
Ngày 24/11/2022 và ngày 25/11/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
08/12/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
08/12/2022 11:10:00
Giá khởi điểm 21000000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X