Hỏi & Đáp

Lô 01 - khu Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Lô 01 - khu Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-IDSLEJ
Thời gian mở đăng ký:
24/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
05/12/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
100000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
496800000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Khu quy hoạch dân cư (trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân cũ huyện Kiến Xương cũ) khu Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Thời gian xem tài sản:
Ngày 24/11/2022 và ngày 25/11/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
08/12/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
08/12/2022 11:05:00
Giá khởi điểm 21000000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X