Hỏi & Đáp

Lô số 3: Tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư cũ hỏng khác của Viễn thông Bắc Ninh

Lô số 3: Tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư cũ hỏng khác của Viễn thông Bắc Ninh

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-VF4OHL
Thời gian mở đăng ký:
01/12/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
09/12/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
50000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn Thông Bắc Ninh
Nơi xem tài sản:
Kho của các trung tâm viễn thông thuộc viễn thông Bắc Ninh (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Thời gian xem tài sản:
ngày 06/12/2022 và ngày 07/12/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
12/12/2022 11:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
12/12/2022 11:30:00
Giá khởi điểm 275163779 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X