Hỏi & Đáp

Lô 1: Tam thất khô dạng củ và dạng thái miếng là hàng hóa nhập lậu - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Lô 1: Tam thất khô dạng củ và dạng thái miếng là hàng hóa nhập lậu - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-F0WMYB
Thời gian mở đăng ký:
28/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
05/12/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
500000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
9000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG
Nơi xem tài sản:
Kho của Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang
Thời gian xem tài sản:
Ngày 01/12/2022 và ngày 02/12/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
08/12/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
08/12/2022 09:30:00
Giá khởi điểm 92390000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X