Hỏi & Đáp

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 399-3, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ: thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (Lần bán 05)

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 399-3, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ: thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (Lần bán 05)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-3L5YQW
Thời gian mở đăng ký:
23/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
30/11/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
317700000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Tp.Hà Nội
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 29, 30/11/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
02/12/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
02/12/2022 10:00:00
Giá khởi điểm 3177000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X