Hỏi & Đáp

Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 3 năm 2022

Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 3 năm 2022

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-EU1DI2
Thời gian mở đăng ký:
16/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
25/11/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
40000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1900000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Trà Vinh
Nơi xem tài sản:
03 kho tại Thành phố Trà Vinh, huyện Trà Cú, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Thời gian xem tài sản:
Ngày 21/11/2022 và ngày 22/11/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
28/11/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
28/11/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 9720000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X