Hỏi & Đáp

Lô Ắc quy thanh lý của Viễn thông Quảng Bình

Lô Ắc quy thanh lý của Viễn thông Quảng Bình

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-X3M1GT
Thời gian mở đăng ký:
30/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
09/12/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
3000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
60000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Quảng Bình
Nơi xem tài sản:
Kho vật tư Viễn thông Quảng Bình: TDP 4 phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thời gian xem tài sản:
Ngày 07/12/2022 và ngày 08/12/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
12/12/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
12/12/2022 09:30:00
Giá khởi điểm 325227000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X