Hỏi & Đáp

Xe Toyota Lancruiser 29NN-196-15 của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Xe Toyota Lancruiser 29NN-196-15 của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-2I728W
Thời gian mở đăng ký:
04/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
14/11/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
100000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
15000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Thời gian xem tài sản:
02 ngày 10/11/2022 và ngày 11/11/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
17/11/2022 09:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
17/11/2022 10:15:00
Giá khởi điểm 99760000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X