Hỏi & Đáp

Quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 399-3, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ: thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh

Quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 399-3, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ: thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-3VNPC3
Thời gian mở đăng ký:
16/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
04/10/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
435000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Tp.Hà Nội
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 03, 04/10/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
07/10/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
07/10/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 4357000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X