Hỏi & Đáp

Lô cáp đồng không còn sử dụng đợt 2 năm 2022 của Viễn Thông Vĩnh Long

Lô cáp đồng không còn sử dụng đợt 2 năm 2022 của Viễn Thông Vĩnh Long

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-WQ3K1Z
Thời gian mở đăng ký:
15/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
24/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
50000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
3462000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Tại Kho Viễn thông Vĩnh Long và Các kho Trung tâm trực thuộc trên địa bàn Tỉnh
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 22/09/2022 và ngày 23/09/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn
Đấu giá viên:
Nguyễn Chí Hiếu
Thời gian bắt đầu trả giá:
27/09/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
27/09/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 17310000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X