Hỏi & Đáp

Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo

Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-YQK9O4
Thời gian mở đăng ký:
14/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
26/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
3000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
24000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ, địa điểm: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
Thời gian xem tài sản:
Ngày 22/9/2022 và ngày 23/9/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh
Đấu giá viên:
Phạm Quang Huy
Thời gian bắt đầu trả giá:
29/09/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
29/09/2022 10:45:00
Giá khởi điểm 120000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X