Hỏi & Đáp

Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của VNPT Long An

Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của VNPT Long An

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-F79HZO
Thời gian mở đăng ký:
12/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
19/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
50000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1300000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Tại các kho trung tâm viễn thông trực thuộc VNPT Long An
Thời gian xem tài sản:
Ngày 14/09/2022 và ngày 15/09/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Ngọc Bông
Thời gian bắt đầu trả giá:
22/09/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
22/09/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 6883000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X