Hỏi & Đáp

Lô bình Acquy không còn sử dụng năm 2022 của Viễn Thông Vĩnh Long

Lô bình Acquy không còn sử dụng năm 2022 của Viễn Thông Vĩnh Long

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-22PO87
Thời gian mở đăng ký:
12/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
19/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
500 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
48000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Vĩnh Long
Nơi xem tài sản:
Kho Viễn thông Vĩnh Long - Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, H.Long Hồ, T.Vĩnh Long
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 15/09/2022 và ngày 16/09/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn
Đấu giá viên:
Nguyễn Chí Hiếu
Thời gian bắt đầu trả giá:
22/09/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
22/09/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 17000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X