Hỏi & Đáp

Lô số 2: Điều hòa thanh lý

Lô số 2: Điều hòa thanh lý

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-LLWM1H
Thời gian mở đăng ký:
31/08/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
15/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
15000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn Thông Bắc Ninh
Nơi xem tài sản:
Tại Kho của các trung tâm viễn thông thuộc viễn thông Bắc Ninh
Thời gian xem tài sản:
Khách hàng có thể tự tìm hiểu hoặc đăng ký xem tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem tài sản ngày 06/09/2022 và ngày 07/09/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
15/09/2022 15:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
15/09/2022 16:00:00
Giá khởi điểm 76848720 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X