Hỏi & Đáp

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số A2-41 tờ bản đồ số 00. Địa chỉ tại khu dân cư Bến Lội – Lại An (Giai đoạn 2), xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (L7)

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số A2-41 tờ bản đồ số 00. Địa chỉ tại khu dân cư Bến Lội – Lại An (Giai đoạn 2), xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (L7)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-CEPAS5
Thời gian mở đăng ký:
24/08/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
05/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
167900000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Khu dân cư Bến Lội – Lại An (giai đoạn 2), xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 29, 30/08/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
07/09/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
07/09/2022 10:00:00
Giá khởi điểm 1679000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X