Hỏi & Đáp

Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 05, địa chỉ phố Trần Phú, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 05, địa chỉ phố Trần Phú, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-N5Y403
Thời gian mở đăng ký:
29/07/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
12/08/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
150000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 05, địa chỉ phố Trần Phú, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và nơi có giấy tờ về tài sản Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ngọc Lặc
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 03/8/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Mai Văn Đông
Thời gian bắt đầu trả giá:
16/08/2022 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
16/08/2022 09:00:00
Giá khởi điểm 990000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X