Hỏi & Đáp

01 quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 480, tờ bản đồ số P13-9 tại địa chỉ: Phố Khánh Yên, phường Phố Mới (nay là phường Lào Cai), thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

01 quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 480, tờ bản đồ số P13-9 tại địa chỉ: Phố Khánh Yên, phường Phố Mới (nay là phường Lào Cai), thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-SP9WQB
Thời gian mở đăng ký:
22/07/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
03/08/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
427500000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Phố Khánh Yên, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 01, 02/08/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
05/08/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
05/08/2022 10:00:00
Giá khởi điểm 4275000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X