Hỏi & Đáp

01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 863, tờ bản đồ số 17 có địa chỉ: xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

01 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 863, tờ bản đồ số 17 có địa chỉ: xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-O16SP4
Thời gian mở đăng ký:
24/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
12/07/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
44900000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Nơi tọa lạc tài sản
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 11, 12/07/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh-dgvsupportbenthanh
Thời gian bắt đầu trả giá:
15/07/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
15/07/2022 09:00:00
Giá khởi điểm 449000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X