Hỏi & Đáp

Toàn bộ quyền sử dụng đất số tờ bản đồ 19 tại địa chỉ Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Toàn bộ quyền sử dụng đất số tờ bản đồ 19 tại địa chỉ Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-532YWG
Thời gian mở đăng ký:
20/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
05/07/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
460000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Địa chỉ tài sản
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 30/06/2022 và 01/07/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
08/07/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
08/07/2022 09:55:00
Giá khởi điểm 4695000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X