Hỏi & Đáp

Lô 1.432 bình Ắc quy các loại đã qua sử dụng và 06 xác máy nắn đã qua sử dụng, hư hỏng

Lô 1.432 bình Ắc quy các loại đã qua sử dụng và 06 xác máy nắn đã qua sử dụng, hư hỏng

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-ULJ280
Thời gian mở đăng ký:
15/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
24/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
30000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
185000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Tại kho Cầu Đôi thuộc Viễn thông Bình Định trong khu vực thành phố Quy nhơn, tỉnh Bình Định . Đối với lô 2 có một số bình ắc quy được giao tại khu vực thị xã Bồng Sơn và Thị xã An Nhơn thuộc Tỉnh Bình Định
Thời gian xem tài sản:
Ngày 20/06/2022 và ngày 21/06/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
27/06/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
27/06/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 940000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X