Hỏi & Đáp

Lô 04 xe ô tô các loại đã qua sử dụng

Lô 04 xe ô tô các loại đã qua sử dụng

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-7O84ZW
Thời gian mở đăng ký:
15/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
24/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
20000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
44000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Tại kho Cầu Đôi thuộc Viễn thông Bình Định trong khu vực thành phố Quy nhơn, tỉnh Bình Định . Đối với lô 2 có một số bình ắc quy được giao tại khu vực thị xã Bồng Sơn và Thị xã An Nhơn thuộc Tỉnh Bình Định
Thời gian xem tài sản:
Ngày 20/06/2022 và ngày 21/06/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
27/06/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
27/06/2022 10:00:00
Giá khởi điểm 220000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X