Hỏi & Đáp

Quyền khai thác Địa điểm cung cấp dịch vụ ăn uống thuộc khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Vị trí 3)

Quyền khai thác Địa điểm cung cấp dịch vụ ăn uống thuộc khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Vị trí 3)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-8971HW
Thời gian mở đăng ký:
13/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
25/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
1400000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Thời gian xem tài sản:
21/06/2022 và ngày 22/06/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
28/06/2022 09:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
28/06/2022 10:30:00
Giá khởi điểm 119808000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X