Hỏi & Đáp

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số A2-41 tờ bản đồ số 00. Địa chỉ tại khu dân cư Bến Lội – Lại An (Giai đoạn 2) xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số A2-41 tờ bản đồ số 00. Địa chỉ tại khu dân cư Bến Lội – Lại An (Giai đoạn 2) xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-K3UYQ9
Thời gian mở đăng ký:
10/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
28/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
230000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Nơi tọa lạc tài sản
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 27, 28/06/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh-dgvsupportbenthanh
Thời gian bắt đầu trả giá:
01/07/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
01/07/2022 09:55:00
Giá khởi điểm 2300000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X