Hỏi & Đáp

Tài sản cưỡng chế kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy - Quyền sử dụng diện tích đất 50,6 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà 05 tầng tại thửa đất số 385

Tài sản cưỡng chế kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy - Quyền sử dụng diện tích đất 50,6 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà 05 tầng tại thửa đất số 385

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-7QN425
Thời gian mở đăng ký:
08/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
21/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 5 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
200000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Nơi tọa lạc tài sản
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 13/6/2022đến ngày 14/6/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh An Việt
Đấu giá viên:
Phạm Thị Mai
Thời gian bắt đầu trả giá:
24/06/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
24/06/2022 14:30:00
Giá khởi điểm 3925300000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X