Hỏi & Đáp

Lô cáp đồng viễn thông (gồm 130,787m cáp các loại)

Lô cáp đồng viễn thông (gồm 130,787m cáp các loại)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-1Y6NWN
Thời gian mở đăng ký:
20/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
30/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
30000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1200000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn Thông Hà Tĩnh
Nơi xem tài sản:
Các kho Trung tâm Viễn thông thuộc Viễn thông Hà Tĩnh và một số tài sản đang nguyên trạng trên mạng lưới
Thời gian xem tài sản:
Ngày 26/05/2022 và ngày 27/05/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
02/06/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
02/06/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 6144000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X