Hỏi & Đáp

01 quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 480, tờ bản đồ số P13-9 tại địa chỉ: Phố Khánh yên, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

01 quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 480, tờ bản đồ số P13-9 tại địa chỉ: Phố Khánh yên, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-NL36PK
Thời gian mở đăng ký:
10/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
30/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
527630000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Tại địa chỉ tài sản
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 26, 27/05/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh-dgvsupportbenthanh
Thời gian bắt đầu trả giá:
02/06/2022 10:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
02/06/2022 11:30:00
Giá khởi điểm 5276300000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X