Hỏi & Đáp

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BY 814354 tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BY 814354 tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-1HW1CN
Thời gian mở đăng ký:
12/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
27/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
50000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
399807500 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam
Nơi xem tài sản:
Khu E2 mở rộng (GDD2-PK2) KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 24, 25/05/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh-dgvsupportbenthanh
Thời gian bắt đầu trả giá:
30/05/2022 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
30/05/2022 09:30:00
Giá khởi điểm 3998075000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X