Hỏi & Đáp

Lô tài sản thanh lý nhà xưởng sau hỏa hoạn của Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam

Lô tài sản thanh lý nhà xưởng sau hỏa hoạn của Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-WM6HN8
Thời gian mở đăng ký:
09/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
17/12/2021 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
20000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
600000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Lô N (N-1) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Thời gian xem tài sản:
ngày 14/12/2021 và ngày 15/12/2021 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Trần Thị Nga
Thời gian bắt đầu trả giá:
21/12/2021 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
21/12/2021 11:00:00
Giá khởi điểm 3408000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X