Hỏi & Đáp

Khoản nợ xấu của Công ty TNHH TMDV Địa ốc Lê Khánh Gia (Công ty Lê Khánh Gia), VAMC đã mua nợ theo giá trị thị trường từ Ngân hàng Agribank

Khoản nợ xấu của Công ty TNHH TMDV Địa ốc Lê Khánh Gia (Công ty Lê Khánh Gia), VAMC đã mua nợ theo giá trị thị trường từ Ngân hàng Agribank

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-8WNFVK
Thời gian mở đăng ký:
03/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
09/12/2021 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
30000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
3000000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam
Nơi xem tài sản:
Trụ sở VAMC
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 08/12/2021
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)
Đấu giá viên:
MAI THỊ CẢNH
Thời gian bắt đầu trả giá:
13/12/2021 14:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
13/12/2021 15:00:00
Giá khởi điểm 27075000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X