Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Tài sản tịch thu là Tam thất khô và Vải may mặc, chỉ may của Cục QLTT tỉnh Hà Giang
Lot:
Lot 1
Tài sản:
Lô 1: Tam thất khô dạng củ và dạng thái miếng là hàng hóa nhập lậu - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang
Ngày mở đăng ký:
28/11/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
05/12/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
150000
Tiền đặt trước:
9000000
Giá khởi điểm:
92390000
Bước giá:
500000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
08/12/2022 09:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
08/12/2022 09:30:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Mẫu giấy xác nhận biết rõ hiện trạng tài sản
📃Đơn đăng ký xem tài sản
📃Đơn đăng ký tham gia đấu giá Lô 1
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo đấu giá tài sản

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Mẫu giấy xác nhận biết rõ hiện trạng tài sản
📃Đơn đăng ký xem tài sản
📃Đơn đăng ký tham gia đấu giá Lô 1
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo đấu giá tài sản

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X